انجام تحلیل آماری

انجام تحلیل آماری مدیریت دولتی

در مطلب حاضر ابتدا با رشته مدیریت دولتی به طور مختصر آشنا خواهید شد سپس به بحث اصلی یعنی تحلیل آماری پایان نامه های مدیریت دولتی خواهیم پرداخت. رشته مدیریت دولتی یکی از گرایش های علوم انسانی است که در هنگام ورود به دانشگاه دانشجویان علاقمند آن را انتخاب می کنند. آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز سازمان ها، اداره ها و شرکت های دولتی و خصوصی از اهداف رشته…

انجام تحلیل آماری

اهمیت تحلیل آماری در پایان نامه ها

بحث تحلیل آماری داده های تحقیق از آن جهت اهمیت دارد که نتایج یک تحقیق را می رساند و اگر برآورد دقیقی از داده های خام تحقیق که در فازهای قبلی جمع آوری شده اند صورت نگیرد نتایج کاملا عکس آن چیزی خواهد بود که در نتیجه پیش بینی شده است و چه بسا اگر تحقیق یک کار کاربردی در نهادی باشد کل موارد زیر سوال خواهد رفت لذا در…

انجام تحلیل آماری

معرفی نرم افزار تحلیل آماری اس پی اس اس

یکی از نرم افزارهای به قول معروف مد روز در ایران است که جهت تحلیل آماری از آن استفاده می کنند. محبوبیت اس پی اس اس به خاطر راحتی کار و درک آن توسط اشخاص مبتدی می باشد. این تعریف که “اس  پی اس اس” نرم افزاري تخصصي مربوط به علم آمار مي باشد كه شهرتي جهاني دارد. به همین دلیل است. آموزش های متعددی برای کار با اس پی…

انجام تحلیل آماری

انجام تحلیل آماری با spss, lisrel, amos, pls, eviews, لیزرل

این مطلب برای کلیه دانشجویان مقطع ارشد می  تواند مفید باشد. پروژه پایانی بار سنگینی روی دوش دانشجوها بوده و پایان نامه خواب را از آن ها می گیرد!! حالا مهم ترین بخش فصل 3 ، 4 و پنجم پایان نامه است که باید بتوانند با استفاده از نرم افزار هایی نظیر  spss, lisrel, amos, pls, eviews داده های خام پژوهش خودشان را تحلیل کنند. اغلب دانشجویان با این نوع…

تحلیل آماری پایان نامه حسابداری

تحلیل آماری پایان نامه حسابداری

رشته حسابداری یکی از گرایش هایی است که تحلیل آماری پایان نامه آن بسیار سخت تر از سایر رشته ها محسوب می شود. بهتر است ابتدا به اهمیت حسابداری بپردازیم تا سختی انجام تحلیل آماری پایان نامه حسابداری بیشتر مشخص گردد. از آنجایی که مدیریت هزینه ها مانند خرید ، فروش ، میزان ورودی میزان خروجی و … نیاز به مدیریتی یکپارچه دارد. لذا داشتن یک سیستم مدیریتی که همه…

انجام فصل 4 پایان نامه

انجام فصل 4 پایان نامه

قبل از آنکه به موضوع بحث این پست یعنی انجام فصل 4 پایان نامه بپردازیم ابتدا توصیفی داریم از فصل سوم پایان نامه که روش شناسی نامیده می شود. شما فارق از هر رشته و گرایشی که هستید در مقطع ارشد ابتدا پروپوزال را ارائه می دهید بعد از تصویب آن اقدام به تدوین پایان نامه می کنید. در پروپوزال معرفی کلی از روش تحقیق مورد استفاده مطالبی ذکر می…

تحلیل آماری مدیریت بازرگانی

تحلیل آماری مدیریت بازرگانی

برای تحلیل آماری هر پایان نامه ای نیاز به اتخاذ روش گردآوری داده ای مناسب است که در رشته های مدیریت اغلب توزیع پرسشنامه معمولا رایج است. در گرایش مدیریت بازرگانی نیز برای جمع آوری داده جهت تحلیل و اثبات ارتباط مابین متغییرها از روش توزیع پرسشنامه استفاده می شود اما در تحلیل آماری از روش های متنوعی استفاده می کنند. تعیین ضریب همبستگی دو متغییر و سایر خروجی ها…