انجام تحلیل آماری مدیریت دولتی

انجام تحلیل آماری مدیریت دولتی

انجام تحلیل آماری مدیریت دولتی

در مطلب حاضر ابتدا با رشته مدیریت دولتی به طور مختصر آشنا خواهید شد سپس به بحث اصلی یعنی تحلیل آماری پایان نامه های مدیریت دولتی خواهیم پرداخت. رشته مدیریت دولتی یکی از گرایش های علوم انسانی است که در هنگام ورود به دانشگاه دانشجویان علاقمند آن را انتخاب می کنند.

آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز سازمان ها، اداره ها و شرکت های دولتی و خصوصی از اهداف رشته مدیریت دولتی محسوب می شود.

فارغ التحصیلان می توانند در بخش های گوناگونی از ادارات جذب شوند. اما این مهم منوط به کسب مهارت های ضمن تحصیل و کسب تجربه می باشد.

ضرورت و اهمیت این دوره در آشناسازی مدیران رده های گوناگون با نقش رشته مدیریت در سازمان ها و موارد استفاده این دانش در آن ها می باشد.

قبل از انجام مرحله تحلیل دو مرحله انجام می شود ابتدا تعیین روش تحقیق که به تعییننوع پرسشنامه کمک می کند و دوم تعیین روش جمع آوری داده هاست که به انتخاب نرم افزار تحلیل آماری کمک می کند.

اگر می خواهید امر دفاع برای شما آسان تر باشد بهتر است روش تحلیل اماری را طوری انتخاب کنید که با نرم افزار spss امکان انجام آن وجود داشته باشد.

در هر صورت امکان تحلیل داده های اماری با روش AHP – TOPSIS – DEA  و … وجود دارد و نیروهای همکار ما تجربه کار با همه نرم افزارهای تحلیل اماری مدیریت دولتی را دارند و مشاوره قبل از انتخاب موضوع پایان نامه نیز یک نکته بسیار مهم است که حتما مدنظر داشته باشید.

 

Did You Like Our Works?

Here is your content of the callout box lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

X