توصیف انواع روش های تحلیلی در روش تحقیق پایان نامه های دانشجویی

روش تحقیق در پایان نامه دانشجویی

توصیف انواع روش های تحلیلی در روش تحقیق پایان نامه های دانشجویی

این مطلب برای آن دسته از دانشجویانی که تازه در مقطع ارشد پذیرفته شده اند می تواند مفید به فایده باشد.  در هر صورت دانشجویان یاد شده در این مقطع یک بار روش تحقیق را تجربه خواهند کرد بنابر این بهتر دیدیم توصیفی کوتاه از انواع روش های تحلیلی از روش تحقیق در پایان نامه های دانشجویی ارائه دهیم.

به طور کلی انواع روش های تحقیق به شکل زیر دسته بندی می شود:

 • تحقیق توصیفی یا غیر آزمایشی
 • تحقیق پیمایشی
 • روش مقطعی
 • روش طولی
 • روش دلفی
 • تحقیق همبستگی
 • همبستگی دو متغیری
 • تحلیل رگرسیون
 • تحلیل کوواریانس
 • تحقیق پس رویدادی
 • تحقیق آزمایشی

جهت بررسی هر کدام از روش های یاد شده نیاز به یک کتاب برای هر کدام داریم. پیشنهاد می شود اگر برای تحقیق خود دنبال روشی هستید. به دنبال تحقیقات آماده بروید و ببینید مرتبط با گرایش شما دیگران در روش های تحقیق پروژه های خود از چه روش یا روش هایی بیشتر بهره برده اند شما نیز همان را الگوی خود سازید. ما قصد داریم در وب سایت خود بزودی انواع تحقیقات آماده شامل انواع مقاله و پایان نامه را جهت خرید با هزینه پایین در دسترس عموم قرار دهیم. به این ترتیب شما با روش های تحقیق در پایان نامه های دانشجویی آشنا خواهید شد.

روش تحقیق در پایان نامه دانشجویی

 

Did You Like Our Works?

Here is your content of the callout box lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

X