فصل ۴ پایان‌نامه چه ویژگی‌هایی دارد؟

فصل 4 پایان‌نامه چه ویژگی‌هایی دارد؟
نوشتنفصل 4

نوشتن پایان‌نامه یکی از مهم ترین مراحل برای کسب درجات علمی محسوب می‌شود و ممکن است نگارش آن بسیار سخت و پیچیده بنظر برسد. همان طور که می دانید پایان‌نامه دارای ۵ فصل است که فصل ۴ مهم‌ترین و کلیدی‌ترین فصل آن محسوب می‌شود. اما فصل ۴ پایان‌نامه چه ویژگی‌هایی دارد که انقدر حساس شده است ؟؟

نوشتن فصل ۴ پایان‌نامه مانند سایر فصل‌ها با دانستن قوانین آن بسیار ساده و راحت است و کافی است قوانین آن را یاد بگیرید. با ما همراه باشید تا همه اطلاعات درباره فصل ۴ پایان‌نامه را در اختیار شما قرار دهیم.

 در فصل ۴ یک مقدمه کلی درباره آن فصل، توصیف داده ها، آزمونها و تحلیل خروجی نرم‌افزار قرار داده می‌شود.

فصل ۴ مهم ترین بخش پایان‌نامه بوده و در این قسمت نتایج آزمایشات یا پرسشنامه‌ها قرار می‌گیرد. در واقع این بخش نشان دهنده این است که فرضیه مورد بررسی در پایان‌نامه آیا درست بوده است یا خیر. در فصل ۴ نمودار، جدول و نتیجه آماری را باید قرار دهید. در این قسمت درواقع نتایج آماری نرم افزارهای مختلف مانند SPSS ،Amos، Smart PlS و Lisrel  نشان‌داده می‌شود.

لینک آموزش نرم‌افزار SPSS

در فصل چهار پایان‌نامه به فرضیات و تحلیل آن‌ها پرداخته می‌شود مثلا اگر پایان‌نامه شما در زمینه علوم انسانی باشد باید آن را رد یا تایید کنید. در مورد نتایج آزمایش‌ها نیز که با نرم‌افزار  SPSS مورد بررسی قرار گرفته‌اند یک سطح اطمینان ۹۵ درصد وجود دارد و درصد سطح اطمینان در هر مورد باید عنوان شود.

درواقع در همه رشته‌ها فصل ۴ شامل یافته‌های پژوهش، مروری بر روش‌های آماری، توصیف یافته‌های جاری برای پاسخ به پرسش هدف یا فرضیه‌ها و یافته‌های فرعی است. همان طور که گفته شد در فصل ۴ پایان‌نامه بررسی‌های آماری از اهمیت زیادی برخوردار است پس می‌توانید برای بررسیهای آماری از یک مشاور کمک بگیرید. به طور کلی در فصل ۴ پایان‌نامه یافته‌ها و نتایج تحقیق قرار داده می‌شود. این فصل از پایان‌نامه به تجزیه و تحلیل داده‌ها و بررسی نتایج آماری، درصد و فراوانی، ضریب همبستگی، آزمون تی، اف و … اختصاص دارد و شامل جدول، شکل و نمودار می‌باشد.

در فصل ۴ باید سطح معنی دار را نیز بیان کنید و اختلاف بین متغیرها را نیز بررسی کنید. به عنوان مثال باید بیان کنید که بین متغیر a وb  شما آیا تفاوت معنی داری وجود دارد یا نه یا اختلاف بین متغیرها چقدر است. تمام این موارد باید با جزییات کامل در فصل ۴ پایان‌نامه مشخص شود.

تفاوت فصل 4 در رشته های مختلف

 

تفاوت فصل ۴ در رشته های مختلف

همان طور که می دانید آمارها در رشته های مختلف انسانی یا فنی و مهندسی از روش‌های مختلفی  به دست می آیند در زمینه علوم انسانی ما دارای متغیرهای کیفی هستیم و در زمینه ی فنی با متغیرهای کمی روبرو هستیم. پژوهش‌گران برای حل مسائل مورد توجه خود و در فرآیند پژوهش خود از روش‌های متفاوتی استفاده می‌کنند. انتخاب یک روش مناسب به لحاظ زمینه علمی،هدف پژوهشگر و نوع مسائل مورد پژوهش متفاوت می‌باشد. در روش‌های کمی ما کنترل بیشتری بر متغیرها داریم و متغیرهای کمی بیشتر مورد توجه پژوهش‌گران هستند، متغیر‌های کمی بر استدلال قیاسی، قوانین منطقـی و ویژگی‌های قابل اندازه‌گیری تجربیات انسان تکیه دارند. در پژوهش کمی با فاکتورهایی مانند سطح اندازه‌گیری ، آمار توصیفی ، آمار استنباطی، و تحلیل آماری چند متغیره سرو کار داریم.

اهمیت فصل ۴ پایان‌نامه و اینکه فصل ۴ پایان‌نامه چه ویژگی‌هایی دارد

  • بیشترین تمرکز داوران برروی فصل ۴ پایان‌نامه است
  • بیشتر سوال‌ها از این قسمت پرسیده می‌شود
  • بیشتر نقدها در این قسمت قرار دارد

باید تسلط کافی به فصل ۴ پایان‌نامه داشته باشیدزیرا داورها انتهای فصل‌چهارم و بررسی فرضیه‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهند. در فصل ۴ پایان‌نامه بهتر است از کلی گویی پرهیز کنید.

تحلیل در فصل ۴ پایان‌نامه

تحلیل داده‌ها نیز موضوع مهمی در فصل ۴ محسوب می‌شود. یعنی در مورد نتایج به دست آمده در مورد هر متغیر باید توضیح دهید که چرا این نتایج به دست آماده است و آن را تحلیل کنید. به عنوان مثال اگر در یک سازمان عملکرد مالی افزایش یافته است باید با توجه به مقالاتی که مورد بررسی قرار داده‌اید نتایج را تحلیل کنید و بگویید بر اساس چه عواملی عملکرد مالی افزایش یافته است. این قسمت نیز نقش بسیار مهمی در کیفیت پایان‌نامه شما دارد. باید توجه داشته باشید که در فصل ۴ پایان‌نامه نباید برای توصیف داده‌ها از واژه‌هایی مانند خوب یا بد استفاده کنید. تحلیل داده در موضوعات مختلف پایان‌نامه و متغیرهای مختلف آن متفاوت است. باید در ابتدا و قبل از هر قسمتی مشخص شود که از چه روش برای تحلیل داده ها استفاده شده‌است.

انواع تحلیل ها در فصل ۴ پایان‌نامه

تحلیل توصیفی: در تحلیل توصیفی هر متغیر به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد و نتیجه گیری کلی در این قسمت وجود ندارد

تحلیل استنباطی: در تحیلی استنباطی هر متغیر علاوه بر بررسی در گروه خود به صورت جمع بندی با سایر متغیرها نیز بررسی می‌شوند.

نکاتی که لازم است در نگارش فصل ۴ پایان‌نامه به آن ها توجه کنید

در فصل ۴ پایان‌نامه بهتر است برای جداول یا نمودارها شماره و عنوان مشخص کنید و آن‌ها را به صورت منظم و طبقه بندی شده در فصل ۴ قرار دهید تا داورها بتوانند به راحتی آن را بررسی کنند. توجه داشته باشید برای توصیف نتایج از واژه های علمی استفاده کنید. قبل از قرار دادن شکل‌ها و جدول‌ها باید در متن نیز به آن ها اشاره کنید. در تجزیه تحلیل آماری با یک مشاور حرفه‌ای و با تجربه در این زمینه مشورت کنید زیرا تجزیه تحلیل آماری نقش بسیار زیادی در پذیرش و اعتبار پایان‌نامه شما دارد.

ارجاع دادن منابع مورد استفاده در فصل ۴ را فراموش نکنید

ارجاع دادن منابع مورد استفاده در فصل ۴ را فراموش نکنید زیرا همان طور که می دانید منابع نقش بسزایی در پایان‌نامه شما دارند و باید دقت کنید که آن‌ها را به طور دقیق در قسمت منابع بیاورید. در پایان فصل ۴ نیز بهتر است خلاصه‌ای از مطالب را هم بیاورید. در زیر هر جدول باید توضیحاتی آورده شود تا مشخص شود نشانه‌هایی که در جدول آمده‌اند چه معنایی دارند و داوران متوجه آن‌ها شوند.

اندازه جدول ها و نمودارها نیز بسیار مهم است با اندازه آن ها نه زیاد بزرگ و نه زیاد کوچک باشد به نحوی که خوانا باشیدو بهتر است جدول‌ها را به صورت پی‌دی‌اف در پایان‌نامه قرار دهید تا اعداد آن تغییر نکند و کاملا منظم باشد. تسلط کافی به سایر قسمت‌های پایان‌نامه بسیار ضروری است تسلط بر پایان‌نامه باعث می شود بتوانید فصل ۴ را با انسجام بهتری نگراش کنید.در این مطلب سعی شد تا در حد توان در مورد یکی از بخش های پایان نامه  شرحی داده باشیم و شما عزیزان با خواندن این مطلب دانسته باشید که فصل ۴ پایان‌نامه چه ویژگی‌هایی دارد؟

افزودن یک دیدگاه