چطور نوشته‌های جذاب داشته باشیم؟

مقاله و تفائت ایاننامه

شیوه مجذوب کردن خواننده نسبت به تحقیق شما

بارها پیش آمده که بخواهیم مطالبی را بنویسیم ولی نمیدانیم که آیا این مطلب میتواند تمام منظورمان را به مخاطب انتقال دهد یا نه؟ و آیا اصلا این مطلب برای مخاطب جذاب خواهد بود؟  با رعایت چند نکته زیر خیلی راحت میتوانیم  نوشته‌های  جذاب داشته باشیم.

برای بهبود مهارت نگارش و جذب مخاطب بیشتر، این ترفندهای ساده را امتحان کنید.

عنوان جذابی برای مقاله خود انتخاب کنید.

در مورد موضوع مقاله خود توضیحات شفافی در اختیارخواننده قرار دهید، ولی عنوانی کوتاه و مناسب انتخاب کنید. بهتر است در انتخاب عنوان مقاله از اصطلاحات غیرضروری استفاده نکنید. برای مثال می توان بجای “تحلیل فرایند تغییر طعم نوشیدنی مایع مشتق شده از گیاهان خانواده روناسیان با استفاده از کربوهیدرات های با زنجیره کوتاه متبلور” از عنوان ساده و مختصر “بررسی مزه قهوه شیرین شده با شکر” استفاده کرد.

از جملات معلوم استفاده کنید.

توپ توسط شما انداخته شد، یا شما توپ را انداختید؟ مرسوم است که در متون آموزشی از افعال مجهول استفاده شود، در این نوع افعال از نظر دستور زبان، عمل روی فاعل جمله انجام می شود در واقع فعل به مفعول نسبت داده می شود. ولی اغلب موضوعات مورد بحث در مورد فاعل عمل است؛ پس اگر فعل به فاعل جمله نسبت داده شود (فعل جمله معلوم باشد) طبیعتاً موضوع جذاب‌تر می شود. پس به جای این جمله: “ظروف آگار انکوبه شده بودند” بهتر است این جمله را به کار ببریم: “ما ظروف آگار را انکوبه کردیم”

جملات و بندهای کوتاه بنویسید.

به طور حتم با نوشتن مطالب طولانی، و جملات پیچیده توجه خواننده را از دست می‌دهید. موضوعات علمی معمولاً به زبان فنی و با استفاده از واژگانی پیچیده و ناملموس بیان می‌شوند. استفاده از اصطلاحات فنی بر دشواری خواندن متن می‌افزاید. اگر قصد دارید خواننده را با خود همراه کنید و مطمئن شوید پیام متن به درستی منتقل می شود، مطالب را به صورت مختصر و ساده بیان کنید.

از اصلاحات تخصصی غیر ضروری استفاده نکنید.

امار گیر ها پایان نامهبه طور حتم باید از بعضی اصطلاحات فنی استفاده کنید، ولی اگر امکان استفاده از کلمات جایگزین را به منظور جذاب‌تر کردن متن دارید، حتماً این کار را انجام دهید. اگر برای انتخاب کلمات چند گزینه پیش رو دارید، کلمه‌ای را انتخاب کنید که قابل تشخیص‌تر از بقیه باشد، یعنی واژه‌ای را انتخاب کنید که برای مخاطب آشناتر است. همچنین می‌توانید از اصطلاح فنی استفاده کنید و سپس واژه آشناتر را بکار ببرید. مثلاً “چندین کلونی اپیس ملیفرا (زنبور عسل) را ردیابی کردیم تا مشاهده کنیم برای تهیه غذا تا چه مسافتی پرواز می کنند. زنبورهای عسل پرواز تا جایی پرواز کردند که…..”

امیدواریم مطالب گفته شده بتواند به شما عزیزان کمک کند تا بتوانید متن‌هایی قوی و جذاب تولید کنید .

افزودن یک دیدگاه