کتاب بررسی علل تخلفات رانندگی

کتاب بررسی علل تخلفات رانندگی

کتاب بررسی علل تخلفات رانندگی

کتاب بررسی علل تخلفات رانندگیعنوان کتاب: بررسی علل تخلفات رانندگی 

تالیف : شعبان اولادی

انتشارات : موجک

تعداد صفحات : 181

چاپ اول: پاییز 1395

قیمت : 200.000 ریال


سخن نویسنده:

ترافیک یک واژه شناخته شده بین‌المللی است که به مجموعه عبور و مرور (وسائل نقلیه اعم از اشخاص و حیوانات) از خیابان‌ها و راه‌ها اطلاق می‌گردد. گسترش شهرها، رشد فزاینده جمعیت، روابط اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و ضرورت تردد فزون‌تر و روز افزون، استفاده هر چه بیشتر از ماشین از نوع وسیله نقلیه را ضروری نموده که این خود در افزایش تعداد و تنوع آن ها، تأثیر مهم گذاشته است. ضمن این که رقابت اقتصادی بین کمپانی‌های سازنده اتومبیل از سوئی، و تبلیغات و هم تحمیلات استعمارگونه‌ی آن‌ها برای بازاریابی بیشتر و نوعی نقلیه و چشم و هم‌چشمی پاره‌ای اشخاص از سوی دیگر، در روند این افزایش سرسام آور نقش نهان و آشکار و مؤثر دارد.

ترافیک آشفته شهرستان اراک باعث آزردگی خاطر مردم منطقه شده وضعیت نابسامان ترافیک ساختار شهر را درهم ریخته است و یک مشکل اجتماعی است. آثار آن برای تمامی شئون زندگی فردی و اجتماعی ظاهر است. ترافیک آشفته شهرستان اراک باعث تشدید بیماری‌های عصبی و مشکلات اقتصادی و اجتماعی و ناراحتی‌های مزاجی شده است. در امر ترافیک سه وسیله‌ی نقیله، انسان و محیط رابطه‌ی تنگاتنگ دارند.

پس از تصویب طرح صنعتی شدن اراک به عنوان یک حوزه شهری با جمعیتی مبتنی بر صنعت و اجرای آن در دهه 40 شمسی، دو رویداد مهم در تحولات فیزیکی و اجتماعی شهر پدیدار شد. ابتدا برای ساخت و ساز صنایع و به دنبال آن به کار انداختن صنعت، نیروی کار ارزان فعال از ملزومات اساسی بوده از این رو با توجه به ظرفیت و جذابیت مشاغل صنعتی و درآمد نسبتاً بالای این بخش، نسبت به فعالیت های کشاورزی، بسیاری از ساکنین روستاهای اطراف جهت ساخت و ساز اولیه و کار در کارخانجات، راهی شهر اراک شدند. لازم به ذکر است که این دوره همزمان با دوران اصلاحات ارضی و تقسیم بسیاری از کارگران روزمزد کشاورزی بود. این عامل باعث شد که مناطق کم بضاعت و فقیر نشین شهر، رشد بی سابقه و گسترده‌ای یافته و این مناطق در پیکره شهری اراک گسترش قابل ملاحظه ای یابند.

این کتاب به دو بخش فصول  آموزشی  و فصول پژوهشی  تقسیم شده است. بخش  اول  شامل مباحث آموزشی در زمینه‌ی علل تخلفات رانندگی می‌باشد و در بخش دوم علل تخلفات رانندگی در شهرستان  اراک  بررسی شده است.

جهت سفارش کتاب بررسی علل تخلفات رانندگی با ما  تماس بگیرید.

Did You Like Our Works?

Here is your content of the callout box lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

X