کتاب بررسی علل تخلفات رانندگی

کتاب بررسی علل تخلفات رانندگی

کتاب بررسی علل تخلفات رانندگی

کتاب بررسی علل تخلفات رانندگیعنوان کتاب: بررسی علل تخلفات رانندگی 

تالیف : شعبان اولادی

انتشارات : موجک

تعداد صفحات : 181

چاپ اول: پاییز 1395

قیمت : 200.000 ریال


سخن نویسنده:

ترافیک یک واژه شناخته شده بین‌المللی است که به مجموعه عبور و مرور (وسائل نقلیه اعم از اشخاص و حیوانات) از خیابان‌ها و راه‌ها اطلاق می‌گردد. گسترش شهرها، رشد فزاینده جمعیت، روابط اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و ضرورت تردد فزون‌تر و روز افزون، استفاده هر چه بیشتر از ماشین از نوع وسیله نقلیه را ضروری نموده که این خود در افزایش تعداد و تنوع آن ها، تأثیر مهم گذاشته است. ضمن این که رقابت اقتصادی بین کمپانی‌های سازنده اتومبیل از سوئی، و تبلیغات و هم تحمیلات استعمارگونه‌ی آن‌ها برای بازاریابی بیشتر و نوعی نقلیه و چشم و هم‌چشمی پاره‌ای اشخاص از سوی دیگر، در روند این افزایش سرسام آور نقش نهان و آشکار و مؤثر دارد.

ترافیک آشفته شهرستان اراک باعث آزردگی خاطر مردم منطقه شده وضعیت نابسامان ترافیک ساختار شهر را درهم ریخته است و یک مشکل اجتماعی است. آثار آن برای تمامی شئون زندگی فردی و اجتماعی ظاهر است. ترافیک آشفته شهرستان اراک باعث تشدید بیماری‌های عصبی و مشکلات اقتصادی و اجتماعی و ناراحتی‌های مزاجی شده است. در امر ترافیک سه وسیله‌ی نقیله، انسان و محیط رابطه‌ی تنگاتنگ دارند.

پس از تصویب طرح صنعتی شدن اراک به عنوان یک حوزه شهری با جمعیتی مبتنی بر صنعت و اجرای آن در دهه 40 شمسی، دو رویداد مهم در تحولات فیزیکی و اجتماعی شهر پدیدار شد. ابتدا برای ساخت و ساز صنایع و به دنبال آن به کار انداختن صنعت، نیروی کار ارزان فعال از ملزومات اساسی بوده از این رو با توجه به ظرفیت و جذابیت مشاغل صنعتی و درآمد نسبتاً بالای این بخش، نسبت به فعالیت های کشاورزی، بسیاری از ساکنین روستاهای اطراف جهت ساخت و ساز اولیه و کار در کارخانجات، راهی شهر اراک شدند. لازم به ذکر است که این دوره همزمان با دوران اصلاحات ارضی و تقسیم بسیاری از کارگران روزمزد کشاورزی بود. این عامل باعث شد که مناطق کم بضاعت و فقیر نشین شهر، رشد بی سابقه و گسترده‌ای یافته و این مناطق در پیکره شهری اراک گسترش قابل ملاحظه ای یابند.

این کتاب به دو بخش فصول  آموزشی  و فصول پژوهشی  تقسیم شده است. بخش  اول  شامل مباحث آموزشی در زمینه‌ی علل تخلفات رانندگی می‌باشد و در بخش دوم علل تخلفات رانندگی در شهرستان  اراک  بررسی شده است.

جهت سفارش کتاب بررسی علل تخلفات رانندگی با ما  تماس بگیرید.

X