کتاب روش تحقیق

کتاب روش تحقیق

مقدمه و نگاه اجمالی به کتاب روش تحقیق

       کتاب روش تحقیق

تقریبا پیشرفت در  تمام حوزه ها علمی به نقش و سهم تحقیقات علمی بستگی دارد؛ از اینرو به پژوهش و تحقیق غالبا به عنوان اساس و بنیاد پیشرفت علمی نگاه می شود. به عبارت گسترده تر، هدف از تحقیق، پاسخ دادن به سئوالات و کسب دانش جدید می باشد.  تحقیق و پژوهش ابزار اولیه و اصلی است که در تمام حوزه های علم جهت گسترش مرزهای دانش مورد استفاده قرار می گیرد.  به عنوان مثال، تحقیق در حوزه های علمی مختلفی چون روانشناسی، بیولوژی، پزشکی، فیزیک و گیاه شناسی مورد استفاده قرار می گیرد. یعنی علومی که تحقیق و پژوهش سهم ارزشمندی در دانش ما از آنها و تفکر ما در خصوص مسائل دارد.

در سایر علوم، محققان با انجام تحقیق تلاش می کنند که پیچیدگی مسائل را کمتر کنند، به رابطۀ بین رویدادهای به ظاهر نامربوط پی ببرند و در نهایت شیوۀ زندگی انسان ها را بهبود ببخشند.  با وجود اینکه مطالعات تحقیقاتی در بسیاری از حوزه های مختلف علم انجام می شود اما هدف کلی  و تعیین شاخصه های تحقیق و پژوهش معمولا با آنچه در مورد رشته های علمی صدق می کند یکی هست. به عنوان مثال، در همۀ علوم،تحقیق غالبا برای توصیف یک شیء یا رخداد، کشف رابطۀ بین پدیده ها یا پیش بینی رویدادهای آینده بکار گرفته می شود.  به طور خلاصه، از تحقیق و پژوهش می توان برای اهداف توصیف، توضیح و پیش بینی تمام چیزهایی که در گسترش دانش و شیوۀ زندگی ما نقش مهم و ارزشمندی دارند استفاده کرد.  تحقیقات علمی علاوه بر اینکه اهداف گستردۀ مشابه را به اشتراک می گذارد، شاخصه های تعریفی خاص از قبیل آزمودن فرضیه ها، اندازه گیری و مشاهدۀ دقیق، ارزیابی اریابی اصولی و منظم داده ها و استنتاج نتایج پایا را نیز در اختیار قرار می دهند.

در سال های اخیر،نتایج مطالعات پژوهشی مختلف به عنوان اصل و مرکز در رسانه های عمومی مطرح شده است. تحقیق و پژوهش دیگر به عنوان قلمرو خصوصی اساتید و دانشمندان سفید پوش آزمایشگاهی قلمداد نمی شود. در عوض، نتایج مطالعات پژوهشی غالبا و مرتبا در اخبار محلی، CNN، اینترنت و سایر رسانه هایی که به یک اندازه درسترس دانشمندان و بقیه افراد هستند گزارش می شود.  مثلا، در سال های اخیر، همه ما با تحقیقات مربوط به تأثیر استرس بر سلامت روانشناختی خود، فواید رژیم غذایی کم کلسترول بر سلامت، تأثیرات ورزش در پیشگیری از انواع سرطان، امن ترین خودرها برای رانندگی و تأثیر مخرب آلودگی بر گرم شدن کرۀ زمین آشنا شدیم. احتمالا با مطالعات پژوهشی مربوط به ژنوم انسانی، مریخ نورد، کاربرد سلول های بنیادی و تقسیم ژنتیکی نیز آشنا شدیم. تا چند وقت پیش، بعید بود که نتایج اینگونه مطالعات تحقیقاتی بسیار علمی تا این حد و اندازه در اختیار عموم مردم قرار گیرد.

علیرغم دسترسی و رواج تحقیقات در جامعۀ امروز، بسیاری از مردم در مورد اینکه تحقیق واقعا چیست، چگونه باید از تحقیق استفاده کرد، تحقیق چه چیزی را می تواند به ما بگوید و محدودیت ها تحقیق دچار سوء برداشت های معمول می شوند. برخی از مردم “تحقیق” را به مثابه دانشمندانی تجسم می کنند که در آزمایشگاه ها مشغول بررسی موش های آزمایشگاهی هستند که در مازها در حال دویدن هستند یا دانشمندانی که مواد شیمیایی را در لوله های آزمایش با هم ترکیب می کنند.  سایر افراد نیز کلمۀ ” تحقیق” را با نظرسنجی های بازاریاب های تلفنی یا افرادی که مراکز فروش محلی به مردم می پیوند که “فقط چند سئوال در مورد عادات خرید شان از آنها بپرسند”  مرتبط می دانند. در واقع، این نمونه های کلیشه ای تحقیق تنها بخش کوچکی از چیزی که تحقیق در برمی گیرد می باشد.  از اینرو، جای تعجب نیست که بسیاری از مرد با انواع مختلف طرح های تحقیقاتی، اساس نحوۀ انجام تحقیق، محدودیت های کاربرد تحقیق برای پاسخ به سئوالات و کسب دانش و کاربرد تحقیق آشنا نیستند. در مرجع سریع ۱٫۱ به معنی “تحقیق” از دیدگاه علمی پرداخته می شود. بااینحال، قبل از پرداختن به این موضوعات مهم، باید ابتدا مختصری به این بپردازیم که تحقیق چیست و چگونه اطلاعات و دانش مورد نظر را در اختیار ما قرار می دهد.

افزودن یک دیدگاه