یک نمونه مقاله با تحلیل آماری با spss

تحلیل آماری

یک نمونه مقاله با تحلیل آماری با spss

مقالاتی که یک  روش تحلیلی را در خود جای داده اند معمولا نرم افزار مورد استفاده جهت تحلیل را نیز در بخش روش تحقیق قید می کنند. ما یک نمونه مقاله را که در بخش تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده را در ادامه به شما ارائه کردیم. البته از ذکر عنوان مقاله معذوریم چراکه در ارائه آن به عنوان مقاله آماده یا تحقیق آماده دچار مشکل می شویم.

روش تحقیق
اين تحقيق به بررسي يكي از بي نظمي هاي بازار سرمايه تحت عنوان كلي اثرات تقويمي و يا اثرات دوره اي و به روش توصيفي مي پردازد. اثرات تقويمي خود شامل مباحث مختلفي مي باشد. اين تحقيق به بررسي اثر ماه رمضان و ماه محرم و ماه ذی الحجه مي پردازد. اثر اين سه ماه هجري قمري در اين تحقيق با تمركز بر روي دو پارامتر اصلي بازار سرمايه يعني بازدهي و حجم معاملات بررسي مي شود. به طور كلي اين تحقيق محدوده زماني از ابتداي سال 1383 تا پايان سال 1393 را پوشش مي دهد. ولي به اين دليل كه محاسبه برخي از شاخص ها در بورس تهران از سال‌هاي اخير شروع شده است، براي آن‌ها دوره زماني كوتاه تر و متفاوت است. جامعه تحقيق حاضر شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در محدوده سال هاي 1383 تا 1392 مي باشد. در گردآوري داده هاي اين تحقيق به طور عمده از نرم افزار ره آورد نوين، بانك اطلاعاتي سايت رسمي بورس، سايت كدال و ساير سايت هاي مرتبط استفاده شده است.

نتایجی که بدست آمده به قرار زیر است.

در ماه محرم در بورس اوراق بهادار تهران، هيچگونه تغيير معني داري در بازدهي كل بازار رخ نمي دهد. اين مطلب نتيجه تحقيق انجام شده توسط راعي و شيرزادي را تاييد مي نمايد.

 

Did You Like Our Works?

Here is your content of the callout box lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

X