۸ نکته که برای تبدیل پایان‌نامه به مقاله باید بدانید؟

تفاوت اصلی بین پایان‌نامه و مقاله:

پایان‌نامه

مقاله

 •   مطابق با نیازهای دانشگاهی و الزامات تحصیلات عالی
 •   بررسی شده توسط اعضاء کمیته منتخب
 •   دارای فصل بندی
 •   طولانی و مفصل ، بدون محدودیت در تعداد کلمه
 •   دارای فهرست مطالب
 •   بررسی مفصل متون علمی موجود
 •   شرح و کپی ابزار مورد استفاد
 •   ارائه زمان افعال تمام یافته‌ها
 •   صحیح بودن زمان افعال
 • منطبق بر استانداردهای مجلات و روزنامه نگاری
 • بررسی بخش ها توسط داوران ناشناس
 • بخش‌بندی
 • محدودیت در تعداد لغات
 • قالب نسخه دست نویس
 • بررسی مختصر و مفید متون علمی موجود
 • داشتن اطللاعات ضروری و مختصر در مورد ابزارها
 • ارائه مهمترین یافته های جمع آوری شده
 • زمان افعال نسبتاً یک دست باشند

نکنه اول: شناسایی مقاله هدف مناسب

 • مطالعه اهداف و محدوده پژوهش و تحقیقات انجام شده و اطمینان یافتن از اینکه مطلب شما در محدوده مقاله قرار دارد،یک امر ضروری است . اگر پژوهش شما با اهداف و محدوده مقاله همخوانی ندارد، به دنبال حوزه مناسب‌تری برای انتشار مقاله علمی خود باشید.
 • بررسی ساختار پیشنهادی محلات و سبک منبع مقالات در وب‌سایت‌های مربوطه که معمولاً در قسمت اطلاعات مربوط به نویسندگان یافت می‌شوند، به منظور اطمینان از اینکه مقاله شما توسط سردبیر مردود اعلام نشود. (برای بررسی سریع محل تسلیم مقاله، از پلتفرم‌هایی نظیرElsevier Journal Finder  استفاده نمائید.)

نکته دوم: کوتاه کردن متن پایان‌نامه

 •  مقالات ژورنالی به مراتب کوتاهتر از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های نهایی است، پس از چارچوب‌بندی متراکم و سبک نوشتاری آن اطمینان حاصل کنید
 1. پایان نامه را به عنوان یک اثر مجزا در نظر بگیرید.
 2. ایده‌های مشابه را به شیوه‌های مختلف تفسیر و تشریح کنید.
 3. بخش‌های پایان نامه خود را انتخاب و روی آنها تجدید نظر کنید.
 4. نکات کلیدی را که قصد دارید خواننده درک کند، برجسته کنید.

نکته سوم: مقدمه را به صورت چکیده مجدداً قالب بندی کنید.

 • چکیده‌های مقالات ژورنالی معمولاً کوتاهتر (۱۰۰ تا ۲۵۰ کلمه) هستند و قالب‌بندی متفاوتی دارند، ولی باید شامل تمامی المان‌های اصلی باشند تا توجه خواننده را به خود جلب کنند.
 • استفاده از بخش مقدمه و پیح به عنوان پایه‌های چکیده نقطه شروع خوبی است
Taking notes of texts

نکته چهارم : تغییر و اصلاح مقدمه

 • شاید پایان نامه شما شامل بیش از یک سوال یا فرضیه تحقیق باشد که همگی با مقاله شما در ارتباط نباشند. تلفیق سوالات تحقیق یا تمرکز بر روی یک سوال مقاله را در نظر داشته باشید.
 • در صورت مشاهده مغایرت با موارد پیشنهادی، متن مقدمه را کوتاه نموده و به اصل مطلب بپردازید.
 • از مقالات (سری به مقالات سایت بزنید ) قبلی منتشر شده حداقل سه مورد در مجله هدف برای مثال زدن استفاده کنید.

نکته پنجم: محدود نمودن بخش روش‌ها

 • بخش روش‌ها را مختصر کنید، بحث و بررسی مطول در مورد رویکرد تحقیق‌تان ضرورتی ندارد.
 • از مقالات قبلی منتشر شده (حداقل سه مورد) در مجله هدف برای مثال زدن استفاده کنید.

نکته ششم: ارائه یافته‌های اصلی در قسمت نتایج

 • یافته‌های مرتبط با سوالات تحقیق را در بخش نتایج بیان کنید.
 • اگر تجزیه و تحلیل‌های آزمایشی انجام داده‌اید، یافته‌ها را به صورت مختصر بیان کنید.

 نکته هفتم: از شفاف و مختصر بودن بخش بحث و بررسی اطمینان حاصل کنید.

 • با تفسیر نتایج خود شروع کنید: خواننده از تحقیق شما چه درس‌هایی آموخته است؟
 • نتایج را در بخش بحث و بررسی تکرار نکنید
 1. جایگاه یافته های خود را در متون علمی مشخص کنید.
 2. در مورد نحوه گسترش دیدگاه ما بر اساس یافته‌های خود بحث کنید.
 3. در مورد روش های شکل گیری مطالعات بعدی بر اساس مقاله خود به صورت مختصر صحبت کرده و محدودیت های مطالعه خود را بیان کنید.

نکته آخر تعداد منابع را محدود کنید

در مجلات تعداد استنادها محدود است، همچنین قالب‌بندی صحیح استنادات نیز باید رعایت شود .

 • برای راحتی کار از سیستم مدیریت منابع (مثل Mendeley ) استفاده کنید.

افزودن یک دیدگاه