انتخاب عوامل مؤثر بر اقتصاد در بازارهای سهام با استفاده از الگوریتم های انتخاب ویژگی

انتخاب عوامل مؤثر بر اقتصاد در بازارهای سهام با استفاده از الگوریتم های انتخاب ویژگی

Selecting Macroeconomic Influencers on Stock Markets by Using Feature Selection Algorithms

سال نشر:

2015

نویسندگان:

Hazar Altinbas, Osman Tayfun Biskin

تعداد صفحه فارسی/انگلیسی:

8

کلمات کلیدی:

Stock Markets; Prediction; Macroeconomic Factors; Neural Networks; Feature Selection

دانشگاه

Izmir University, Gursel Aksel Bulvari No:14 Uckuyular Karabaglar/ IZMIR, Turkey

نشریه

Procedia Economics and Finance

چکیده مقاله

ABSTRACT

Many studies in finance literature aims to find which macro-economic factors influence stock markets and by doing so to predict market returns. There hasn’t been a common approach to find a mutual explanation about relationships between factors and stock markets. Results differ according to advantages- disadvantages of methods used on different markets. We tried to decide which factors has influence on predicting the movements of stock markets. We used sequential forward selection algorithm on Turkish stock market: Borsa Istanbul, and picked interest rate, exchange rate, industry production index, oil price, gold price as candida tein dicators (including one and two month lagged values of each) along with stock market’s one and two period lagged index values Our results show that, one month lagged stock market indicator index values are enough to predict market indicator index’s future values.

دانلود مقاله

دریافت لینک دانلود برای دریافت فایل مدنظر نام و ایمیل خود را در فرم زیر وارد کنید تا لینک دانلود برای شما ارسال شود  حتما آدرس ایمیل خود را به صورت صحیح وارد کنید .

مقاله های مرتبط

No Post found