بازاریابی جهانی در زمینه‌های کسب‌وکار به کسب‌وکار :چالش‌ها,پیشرفت‌ها و فرصت‌ها

بازاریابی جهانی در زمینه‌های کسب‌وکار به کسب‌وکار :چالش‌ها,پیشرفت‌ها و فرصت‌ها

Internet marketing capabilities and international market growth

سال نشر:

2015

نویسندگان:

Shane Mathews , Constanza Bianchi , Keith J. Perks , Marilyn Healy

تعداد صفحه فارسی/انگلیسی:

-

11

کلمات کلیدی:

Keywords: Internet marketing capabilities, Information availability, Strategic orientation, Network capabilities, International market growth

دانشگاه

Brighton, England, United Kingdom

نشریه

International Business Review

چکیده مقاله

A B S T R A C T

The Internet has been shown to facilitate elements of internationalisation such as information accumulation and network opportunities. However, there is limited understanding of how the Internet combined with marketing capabilities drives international market growth. This study, based on a sample of 224 Australian firms, develops and tests, using structural equation modelling (SEM), a conceptual model of Internet marketing capabilities and international market growth. Results indicate that firmsdeploying Internet marketing capabilities will benefit due to the reduction of information uncerta intyand increased capacity to develop international network capabilities. Moreover, Internet marketing capabilities indirectly lead to international  market growth when the firm has a high level of international strategic orientation and international network capabilities. Overall, Internet marketing capabilities enhance the firm’s ability to generate other internal capabilities within the firm, which in turn have apo sitive impact on the international market growth of the firm.

دانلود مقاله

دریافت لینک دانلود برای دریافت فایل مدنظر نام و ایمیل خود را در فرم زیر وارد کنید تا لینک دانلود برای شما ارسال شود  حتما آدرس ایمیل خود را به صورت صحیح وارد کنید .

مقاله های مرتبط