شدت فناوری و اقتصاد تجمع

شدت فناوری و اقتصاد تجمع

Technology intensity and agglomeration economies

سال نشر:

2017

نویسندگان:

Jiaochen Liang, Stephan J. Goetz

تعداد صفحه فارسی/انگلیسی:

6

کلمات کلیدی:

Technology intensity Related variety Specialization Industrial growth

دانشگاه

نشریه

Research Policy

چکیده مقاله

ABSTRACT

This article investigates the relationship between industry technology intensity and the impacts of agglomeration economies on industrial growth. Many recent studies suggest the actual economic impacts of different forms of agglomeration economies depend on industrial characteristics such as technology intensity, but systematic empirical evidence is still lacking. To fill this gap, we analyze employment data covering all 3-digit NAICS
industries of U.S. counties. The results confirm that technology-intensive industries are more likely to benefit from Jacobs spillovers as measured by related variety, while sectors with low technology intensities can better benefit from MAR spillovers as measured by regional specialization

دانلود مقاله

دریافت لینک دانلود برای دریافت فایل مدنظر نام و ایمیل خود را در فرم زیر وارد کنید تا لینک دانلود برای شما ارسال شود  حتما آدرس ایمیل خود را به صورت صحیح وارد کنید .

مقاله های مرتبط

No Post found