نحوه نگارش گزارش‌های پژوهشی

نحوه نگارش گزارش‌های پژوهشی

20,000 تومان

موجود در انبار

نحوه نگارش گزارش‌های پژوهشی

چگونه چه بنویسیم 

پروپوزال

پایان‌نامه

مقاله پژوهشی 

تألیف :دکتر حسین احمدی رضایی

انتشارات :نوآوران دانش

تعداد صفحات:۱۹۶ صفحه

تقریباً پیشرفت در تمام زمینه‌های علمی به نتایج حاصل از پژوهش‌های نظامند بستگی دارد؛ بنابراین، از پژوهش غالباً به عنوان سنگ بنای پیشرفت‌های علمی یاد می‌شود. به‌طور کل پژوهش در پی پاسخ به سؤالات و کسب دانش جدید است. از پژوهش عمدتاً به عنوان ابزاری در تمام حوزه‌های علمی برای گسترش مرزهای دانش استفاده می‌گردد. از سوی دیگر با انجام پژوهش، پژوهشگران سعی دارند تا پیچیدگی مسائل را کاهش دهند؛ روابط رویدادهایی که ظاهراً با هم شباهتی ندارند را کشف کنند.

اگرچه مطالعات پژوهشی در بسیاری از زمینه‌های علمی مختلفی صورت می‌پذیرد، اما اهداف کلی و خصوصیات مشخص پژوهش عموماً در سرتاسر شاخه‌های علمی یکسان هستند. به‌طور مثال، در سرتاسر انواع علوم، پژوهش به‌طور مکرر برای توصیف اشیاء، رویدادها، کشف روابط بین پدیده‌ها و یا پیش‌بینی رخدادهای آینده انجام می‌شود. به زبان ساده این‌که پژوهش را می‌توان برای اهداف توصیف، تبیین و پیش‌بینی مورد استفاده قرار داد و همه آن‌ها خدمات ارزنده و مهمی را در جهت بسط و گسترش دانسته‌ها و نحوه زندگی انسان‌ها ارائه می‌نمایند. علاوه بر وجود اهداف وسیع مشابه، پژوهش‌های علمی در عمل در تمام رشته‌های تحصیلی از ویژگی‌های محدودکننده مشخصی نظیر آزمون فرضیه، مشاهده و اندازه‌گیری دقیق، ارزیابی نظامند داده‌ها و دستیابی به نتایج معتبری بهره می‌برند.

بخش دوم کتاب با عنوان راهنمای عملی نگارش فصول مختلف رساله به چگونگی نگارش و محتوای فصل‌های مختلف پایان‌نامه دانشگاهی به صورت عملی و کاربردی اختصاص دارد. در این بخش دانشجویان و پژوهشگران تازه‌کار را با فصول مختلف یک رساله استاندارد آشنا می‌کنیم. این بخش از کتاب از پنج فصل تشکیل شده است.

بخش اول این کتاب با عنوان نگاهی به اهم سبک نگارش انجمن روانشناسان امریکا آغاز می‌شود که یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین سبک‌های استاندارد مورد استفاده برای نگارش گزارش‌های پژوهشی است. این بخش از یک مقدمه کوتاه و یک فصل تشکیل شده است و شامل مواردی همچون عنوان صفحه، چکیده، مقدمه، روش، نتایج، بحث، فهرست منابع، منابع دست دوم، سایر ابعاد سبک APA و نگارشپیشنهاد تحقیق هستند.

[3d-flip-book mode=”thumbnail-lightbox” urlparam=”fb3d-page” id=”16874″ title=”false” lightbox=”dark”]